Montáž ocelového potrubí, potrubních celků a jejich součástí:
 • montáž velmi vysokotlakých plynovodů ( VVTL )
 • montáž vysokotlakých, středotlakých, nízkotlakých plynovodů a přípojek ( VTL, STL, NTL )
 • montáž ropovodů
 • montáž horkovodů, ISOPLUS
 • přeložky plynovodů, ropovodů a horkovodů
 • výměny trasových uzávěrů všech produktovodů
 • výstavba a rekonstrukce regulačních, měřících a předávacích stanic plynu
 • dodávka, výstavba v oblasti technického zabezpečení budov ( technologické celky pro vytápění, rozvody potrubí pro technologické celky chlazení a vytápění )
 • dodávka, výstavba a rekonstrukce výměníkových stanic
 • dodávka, výstavba a rekonstrukce kotelen a strojoven
 • montáž potrubních technologií v energetickém a chemickém průmyslu
 • dodávka, výroba a výstavba ocelových konstrukcí
 • demontáže potrubních celků a ocelových konstrukcí

Na základě vaší poptávky a bezprostředně po dodání úplné projektové dokumentace vám do třech pracovních dnů dodáme kompletně zpracovanou cenovou nabídku.